Τοπικά

27 προσλήψεις στους Δήμους του Νομού Τρικάλων

Το ΥΠΕΣ ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων 8μηνης διάρκειας για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων.

Συγκεκριμένα πρόκειται για προσλήψεις που θα γίνουν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε , για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, και η κατανομή των θέσεων για το Νομό Τρικάλων θα γίνουν ως εξής:

Δήμος Τρικκαίων 12

Δήμος Μετεώρων 7

Δήμος Πύλης 8.

Διαβάστε επίσης