Ροή Τοπικά

509 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Τρικάλων

Την ερχόμενη εβδομάδα, 3 ή 4 Μαΐου η προκήρυξη για συνολικά  36.500 θέσεις της νέας Κοινωφελούς Εργασίας.

Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων,  αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 10 ή 15 ημερών. Στόχος του υπουργείου Εργασίας αλλά και του ΟΑΕΔ είναι να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακας ωφελουμένων περίπου μέχρι τις 25 Μαΐου και οι οριστικοί να αναρτηθούν, το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουνίου.
Στην συνέχεια θα ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των ωφελουμένων στους φορείς.

Στο σύνολο του νομού Τρικάλων οι θέσεις ανέρχονται σε 509 και κατανέμονται ανά Δήμους, Περιφερειακή Ενότητα και άλλους φορείς ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 7
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 4
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 24
ΣΥΝΟΛΟ 90

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΙ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓ. 11
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 49
ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 158

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 3
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2
ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤ. 1
ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 5
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 15
ΣΥΝΟΛΟ 72

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓ. 2
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5
ΣΥΝΟΛΟ 45

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 5
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΟΙΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 28

Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΟΙΤΙΚΟΥ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ 5

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 5
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ 2
ΠΕ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 4
ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΟΙΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘ. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ 4
ΣΥΝΟΛΟ 110

ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας των 36.500 θέσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να συμπεριληφθούν στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού στους επιβλέποντες φορείς, όσο και κατά την τοποθέτησή τους και την αναγγελία πρόσληψής τους στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ από τους επιβλέποντες φορείς.

Να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Πως θα υποβληθεί η αίτηση
Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

Διαβάστε επίσης