Ροή Τοπικά

700.000 € για την αναστήλωση ιστορικού Ναού των Τρικάλων

Τον ιστορικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου αναστηλώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στη φάση της υλοποίησης εισέρχεται η αποκατάσταση ενός σημαντικού θρησκευτικού μνημείου στην Π.Ε. Τρικάλων, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε τη σύμβαση του έργου για την αναστήλωση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του οικοδομήματος του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Φλαμουλίου Τρικάλων.
«Τα πολιτιστικά και θρησκευτικά μνημεία πρέπει να είναι προσβάσιμα στους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσα από ένα πλαίσιο που σέβεται την υπόστασή τους και τονίζει τη διαλεκτική σχέση του παρελθόντος με το παρόν. Θεωρούμε την πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά «κομβικό σημείο» της ιστορικής μας συνέχειας ως έθνος. Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έργα που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: Ενίσχυση της θεμελίωσης του μνημείου με κατασκευή περιμετρικά της εξωτερικής τοιχοποιίας του ναού πεδιλοδοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού, κατασκευή στεγάστρου προστασίας του μνημείου, καθαίρεση του μεταλλικού τρούλου, καθαίρεση επικεράμωσης της στέγης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού της στέγης στην περιοχή του καθαιρεθέντος τρούλου, αποτύπωση του φέροντος οργανισμού της στέγης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού της στέγης, κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ) περιμετρικά στην τοιχοποιία στην θέση έδρασης της στέγης, τοποθέτηση ελκυστήρων στην στέγη σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την εγκριτική απόφαση, καθαίρεση της αποθήκης στην δυτική πλευρά του ναού και αποκατάσταση της δυτικής όψης, αποκατάσταση των όψεων του Ιερού ναού, ενίσχυση της λιθοδομής με ενέματα και αποκατάσταση των ρηγματώσεων, καθαίρεση ρηγματωμένων αρμολογημάτων και αποκατάσταση αυτών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και την προστασία του μνημείου, συντήρηση και αποκατάσταση της λιθοδομής των υπαρχουσών αντηρίδων, καθαίρεση στεγάστρου προστασίας μνημείου.

Διαβάστε επίσης