Τοπικά

Black Friday στο Athletico. 1+1 μήνας δώρο!!!

ΠΡ𝚶𝚺𝚽𝚶𝚸𝚬𝚺 𝟏) 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐂 𝛑𝛒ό𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂 𝚳𝚬 𝛋ά𝛉𝛆 𝛍𝛈𝛎𝛊𝛂ί𝛂 𝛔𝛖𝛎𝛅𝛒𝛐𝛍ή , 𝛔𝛂ς 𝛅ί𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 𝚫𝛀𝚸𝚶 𝟏 𝚬𝚷𝚰𝚷𝚲𝚬𝚶𝚴 𝚳𝚮𝚴𝚨 𝛄𝛊𝛂 𝚨𝚷𝚬𝚸𝚰𝚶𝚸𝚰𝚺𝚻𝚶 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠. 𝟐) 𝐕𝐀𝐂𝐔 𝐌𝐎𝐕𝐄 𝚺𝛕𝛊ς 𝟏𝟐 𝛆𝛑𝛊𝛔𝛋έ𝛙𝛆𝛊ς 𝛔𝛂ς 𝛅ί𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆 𝚫𝛀𝚸𝚶 ά𝛌𝛌𝛆ς 𝟏𝟐 𝚶𝛊 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒ές 𝛊𝛔𝛘ύ𝛐𝛖𝛎 𝛂𝛑ό 𝟐𝟑/𝟏𝟏 έ𝛚ς 𝟐𝟔/𝟏𝟏 𝚻𝛈𝛌.𝟐𝟒𝟑𝟏𝟎𝟐𝟖𝟐𝟖𝟒

Διαβάστε επίσης