Τοπικά

Covid-19. Αυξήθηκαν οι θάνατοι στην περιοχή μας τους πρώτους μήνες του 2022

Αύξηση παρουσίασαν οι θάνατοι στη Θεσσαλία σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, αφού 4.579 θάνατοι καταγράφηκαν το πρώτο πεντάμηνο του 2022 έναντι 4.418 το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

 

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει με δελτίο τύπου προσωρινά στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων από την 1 η έως και την 22η εβδομάδα του έτους 2022 (3/1/2022 – 5/6/2022). Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, κατά την εν λόγω περίοδο, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση αυτή καταρτίζονται στο πλαίσιο της έρευνας Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (ΦΚΠ) και προέρχονται από στοιχεία που διαβιβάζονται από τα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Αρχών σύμφωνα με τα γεγονότα θανάτων που έχουν δηλωθεί και καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία διαβίβασής τους. Εκπρόθεσμες δηλώσεις θανάτων που
διαβιβάζονται στην ΕΛΣΤΑΤ ενσωματώνονται, μετά την υποβολή τους, στην ημερομηνία του συμβάντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες είκοσι δύο (22) εβδομάδες του 2022 (3/1/2022 –5/6/2022) ανήλθαν σε 64.191 (32.326 άνδρες και 31.865 γυναίκες), ενώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021 (4/1/2021 – 6/6/2021) είχαν ανέλθει σε 58.537 (30.132 άνδρες και 28.405 γυναίκες) σημειώνοντας αύξηση κατά 5.654 θανάτους (9,66%).

Αύξηση κατά 9.248 θανάτους (16,83%) σημειώθηκε σε σχέση με το μέσο όρο των πρώτων είκοσι δύο (22) εβδομάδων των ετών της εξαετίας 2016 – 2021 (54.943 θάνατοι). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2016 – 2021 ανέρχονται σε 5,17% το 2021 σε σχέση με το 2020 (55.659), -0,38% το 2020 σε σχέση με το 2019 (55.869), 7,44% το 2019 σε σχέση με το 2018 (52.001), -8,12% το 2018 σε σχέση με το 2017 (56.597) και 10,99% το 2017 σε σχέση με το 2016 (50.993)

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων είκοσι δύο (22) εβδομάδων του έτους 2022 ήταν περισσότεροι από αυτούς της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021, σε απόλυτες τιμές, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 (2.673 θάνατοι), 85 έως 89 (1.819 θάνατοι), 75 έως 79 (811 θάνατοι) και 80 έως 84 (513 θάνατοι) ενώ λιγότεροι θάνατοι καταγράφηκαν κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 70 έως 74 (158 θάνατοι), 0 έως 4 (44
θάνατοι) και 30 έως 34 (13 θάνατοι).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά Περιφέρεια μόνιμης διαμονής του θανόντα, παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων είκοσι δύο (22) εβδομάδων του έτους 2022 παρουσιάζουν αύξηση και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Χώρας σε σχέση με τους θανάτους της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2021. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας κατά 1.035, 805 και 693 θανάτους αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης