Συντάκτης: Βασίλης Αλεξίου

Τοπικά

Χριστός Ανέστη…

Εκνήψωμεν ουν δικαίως, αδελφοί και μη αμαρτάνωμεν. Αλλήλους περιπτυξώμεθα και τοις μισούσιν ημάς συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν…...

Ο Μανδαρίνος

Ανάσταση…

ΑΝΑΣΤΑΣΗ… Και γαρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετύθη Χριστός. Ας επακολουθήσωμεν τοις ίχνεσιν Αυτού… Η Διάβαση εκ του θανάτου εις την Ζωήν να γεμίζει τις...