Πέρκας-Gourmet. Η Τρικαλινή εταιρεία που τροφοδοτεί τα κορυφαία εστιατόρια

Ξέρατε ότι η Τρικαλινή εταιρεία ΠΕΡΚΑΣ-GOURMET είναι αυτή που τροφοδοτεί με τα καλύτερα και πιο ποιοτικά υλικά όλα τα κορυφαία εστιατόρια της κεντρικής Ελλάδας και σε ορισμένα απ’ τα νησιά μας.