Ο Μανδαρίνος

Ο Μανδαρίνος

Ο Ράπτης και η Άντζελα!!!

Με την Άντζελα… καλύτερα!… Ο άνθρωπος που βγάζει πρωθυπουργούς, βουλευτές και περιφερειάρχες, ο εκ της Τζούρτζιας Ασπροποτάμου καταγόμενος, Νίκος...