Ο Μανδαρίνος

Ο Μανδαρίνος

Δυστυχισμένοι ήρωες…

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, υπάρχουν λαμπρές προσωπικότητες, που στο μυαλό μας και στην ψυχή μας και στην καρδιά μας, παραμένουν πάντα και δια πάντα ήρωες…...