Ροή

Ροή Τοπικά

Του Αγίου Ραφαήλ σήμερα

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των νεομαρτύρων,  Ιωάννου, Ναυκρατίου και Αθανασίας των οσίων, Σάββα μάρτυρος του Γότθου, Ιωάννου νεομάρτυρος...