Τοπικά

Τοπικά

Χριστός Ανέστη…

Εκνήψωμεν ουν δικαίως, αδελφοί και μη αμαρτάνωμεν. Αλλήλους περιπτυξώμεθα και τοις μισούσιν ημάς συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει και ούτω βοήσωμεν… Χριστός...