Κατανυκτική Αγρυπνία ενώπιον του Αγίου Δημητρίου, στα Τρίκαλα (φώτο)

Μετά φόβου Θεού δεκάδες Τρικαλινοί παρέστησαν προσευχόμενοι στην πρώτη κατανυκτική Αγρυπνία επί τη ελεύσει των Λειψάνων του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.