Του Αγίου Στυλιανού σήμερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Στυλιανού του Παφλαγόνος, Αλυπίου του κιονίτου και Νίκωνος του “μετανοείτε”γιορτάζουν: Στέλιος-Στέλλα, Στέργιος-Στεργιανή και το σπανιώτερο Νίκωνας (κύριως στην περιοχή της Σπάρτης της οποίας ο όσιος Νίκων είναι και πολιούχος)

Πανηγυρίζει τον Άγιο Στυλιανό ο Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 26ην Νοεμβρίου 2019 Πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού του Παφλαγόνος που βρίσκεται στο υπερώο του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Οι τρίτεκνοι των Τρικάλων τιμούν τον προστάτη τους Άγιο Στυλιανό

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου του έτους 2019  στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Χαϊδεμένης Τρικάλων  θα πραγματοποιηθεί η  ετήσια γιορτή του Προστάτη του Συλλόγου μας <ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ>.