Άγιοι Μάρτυρες οι καλώς αθλήσαντες…

ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριος ελεηθείναι τας ψυχάς ημών. Τι άλλο να κάνουν οι δια Χριστόν σαλοί Αγοραστός-Μιχαλάκης για τον περιούσιο λαό της Θεσσαλίας; Και Άγιο Φως μεταφέρουν…