Νέα δεδομένα στην καθαριότητα της λαϊκής αγοράς Τρικάλων

Η συμμετοχή των παραγωγών στη συγκέντρωση απορριμμάτων στη λαϊκή αγορά που οδηγεί σε μείωση του χρόνου αποκομιδής τους από τον Δήμο, είναι το νέο δεδομένο για την καθαριότητα στη λαϊκή.