Υπογράφτηκαν οι αποσπάσεις δασκάλων και καθηγητών στα Τρίκαλα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για το  σχολικό έτος 2019-2020.