Θέση εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία των Τρικάλων

Βιομηχανία των Τρικάλων επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικό μηχανολογικής-ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης για την επάνδρωση των τμημάτων Παραγωγής και Συντήρησης του εργοστασίου της.