Υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών σε σχολεία του Δ. Τρικκαίων

Τέσσερις νέες διαβάσεις πεζών για μαθητές και μαθήτριες σχολείων του Δ. Τρικκαίων κατασκευάζονται άμεσα. Πρόκειται για διαβάσεις έξω από διδακτήρια του Δήμου, στην πόλη και τα χωριά.