Ενημέρωση από τον Δήμο Τρικκαίων για το επίδομα στέγασης

Από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων για το Επίδομα Στέγασης γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους.