Προσλήψεις 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα του Νομού Τρικάλων.

2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης πέντε (5) μηνών.

Παρουσιάζεται το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων στα Τρίκαλα

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων Και Πολιτιστικής Κληρονομιάς οργανώνει επιστημονική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο των Εφορειών Αρχαιοτήτων κατά τη χρονική περίοδο 2011-2019 στην Αθήνα, την εβδομάδα 25 – 29 Νοεμβρίου.