Αναπληρωτής Καθηγητής στη ΣΕΦΑΑ Τρικάλων εκλέχτηκε ο Κώστας Φαμίσης

Στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή  Καθηγητή  του  γνωστικού  αντικειμένου  προπονητική  ποδοσφαίρου ,  στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  της  Σχολής  Επιστημών  Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας    του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας εκλέχθηκε ο συμπολίτης  μας  Κώστας  Φαμίσης .