Δωρεά στο Κέντρο Υγείας Πύλης

Το  Δ.Σ. του  Κ.Σ.  Πύλης θέλοντας να ενδυναμώσει σημαντικά τον ρόλο του Συλλόγου μας, με αίσθημα ευθύνης  και ανησυχίας για κοινωνική προσφορά απέναντι στις εξελίξεις λόγω Κορωναιού  στην Χώρα μας προέβη σε δωρεά στο Κέντρο Υγείας Πύλης.