Ο Καλαμπακιώτης Θ. Κεραμάς Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δ. Μακεδονίας

Ο Καλαμπακιώτης Θεόδωρος Κεραμάς προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε  Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας.