Δήμος Τρικκαίων. Ηλεκτρονικά οι διαδικασίες τοποθέτησης στην Κοινωφελή Εργασία

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους επιτυχόντες ότι θα πρέπει να καταθέσουν με αίτησή τους  τα απαραίτητα δικαιολογητικά της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί.

Βγήκαν τα αποτελέσματα για την Κοινωφελή Εργασία (36.500 θέσεις)

Αναρτήθηκαν πριν από λίγο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων για την Κοινωφελή Εργασία για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για 36.500 θέσεις εργασίας θέσεις …

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 35.000 άνεργους

Εντός του 2020 αναμένονται οι προσλήψεις 35.000 ανέργων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.