Ένα δρομολόγιο για Αθήνα και ένα για Θεσσαλονίκη κρατάει το ΚΤΕΛ Τρικάλων

Μετά την απόφαση για τον περιορισμό των μετακινήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή θα ισχύουν αποκλειστικά τα παρακάτω ελάχιστα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση εργαζομένων.