Εκδόθηκε η Πράξη Απόλυσης του γενικού γραμματέα του Δήμου Μετεώρων

Με την με αριθμό 202/2020 απόφασή του που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο Δήμαρχος Μετεώρων προέβη σήμερα 30 Απριλίου στην Πράξη Απόλυσης του µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Μετεώρων.