Αγία και Μεγάλη Δευτέρα

13 Απριλίου, Αγία και Μεγάλη Δευτέρα,  Ιωσήφ του Δικαίου. Τις πρώτες μέρες της Μ. εβδομάδας ακούγεται το τροπάριο “Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός” νύμφη είναι η ψυχή του καθενός και νυμφίος ο Χριστός που ζητά την αφοσίωση της σ’ αυτόν.