Οι νέοι που φεύγουν και εμείς …

Η μακρόχρονη ακαδημαϊκή μου ενασχόληση και επαφή με νέους ανθρώπους, με οδηγούσε συχνά στο ερώτημα: τελικά, οι υψηλών προδιαγραφών νέοι φεύγουν λόγω της κρίσης, ή τους διώχνουμε εμείς με τις συμπεριφορές μας που, ενδεχομένως, και να δημιούργησαν την κρίση;