Σύνδεση λίμνης Πλαστήρα-Τρικάλων. Νέο δρόμο φτιάχνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο «Οδικός Άξονας Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα – Α΄ Φάση»,  συνολικού προϋπολογισμού 4.100.000 €, καθώς εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του.