Έργα βελτίωσης των σχολικών μονάδων της περιοχής από την Αντιπεριφέρεια Τρικάλων

Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων προχωρά στην εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο σχολικών κτηρίων.

Αμαρτίαν ουκ εποίησαν!!!…

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!!!…Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία (Ντίνος Μπάρδας και Τρίκκης Χρυσόστομος) ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Πετώντας κάθε πονηρό λογισμό προσεύχονται μέχρι νυχτός για τη σωτηρία του σύμπαντός κόσμου…