Λέγκας-Οικονόμου, εις τας όχθας των ποταμών της Βαβυλώνος

ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΧΘΑΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ… εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν γοερώς!!!… Αυτά γίνονταν στην Παλαιά Διαθήκη. Στις μέρες μας Νίκος Λέγκας και Γιώργος Οικονόμου περπατούν, μάλλον… χαλαροί…