Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων-Καταγράφονται αγωνίες

Συνεδρίασε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 7μμ το ΔΣ της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων και ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και θέματα που ενδιαφέρουν το Νομό μας και που προέκυψαν από την πανδημία.