Εκλέχτηκαν ο νέος πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Με ευρεία συναίνεση και με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των περιφερειακών παρατάξεων αναδείχτηκε το νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.