Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στα Τρίκαλα

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής, Ε.Κ.Υ.Ζ., είναι ένα διαπιστευμένο κέντρο εκπαίδευσης, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει Υπηρεσίες Εκπαίδευσης όσον αφορά την Ασφάλεια, την Διάσωση, τις Πρώτες Βοήθειες και την Διαχείριση περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης (www.ekyz.gr).