Ο Χριστός ξανασταυρώνεται…

ΜΙΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΑ ΠΑΩ… Προσενήνοχεν εαυτόν θύμα ιερώτατον τω Θεώ εν τω Μετεώρω όρει ανελθών και μονάσας εις τα αυλάς του Κυρίου. Ο Αβραμόπουλος στο δρόμο της προσευχής και της μετανοίας…