Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία!!!

ΟΤΑΝ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΑΛΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ… και κάποιος παίζει την δική σου την ψυχή. Το πεπρωμένο μας στην Πύλη μοιάζει φυγήν αδύνατον!… Ζούρτος, Άρης, Πολυγένης και Βιβή Τσίντζου στον… προεκλογικό αγώνα…