Στο πρώτο αποτεφρωτήριο της χώρας, Τρικαλινοί ιδιοκτήτες γραφείων τελετών

Γεγονός αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από μέσα Οκτωβρίου και βρίσκεται στη Ριτσώνα Χαλκίδας.