Πρόγραμμα που προωθεί τον εναλλακτικό τουρισμό, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε  ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την  βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστική περιόδου στα νησιά της Μεσογείου, συμμετέχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.