Πανηγυρίζει κεκλεισμένων των θυρών το παρεκκλήσι του Αγίου Εφραίμ

Φέρεται εις γνώσιν των ευλαβών Χριστιανών ότι την 5ην του μηνός Μαΐου  2020 πανηγυρίζει μεγαλοπρεπώς το Ιερό   Παρεκκλήσιο του Αγίου Εφραίμ  επί της οδού Μαραθώνος 10, πλησίον της πλατείας Δ.Ε.Η..

Του Αγίου Στυλιανού σήμερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Στυλιανού του Παφλαγόνος, Αλυπίου του κιονίτου και Νίκωνος του “μετανοείτε”γιορτάζουν: Στέλιος-Στέλλα, Στέργιος-Στεργιανή και το σπανιώτερο Νίκωνας (κύριως στην περιοχή της Σπάρτης της οποίας ο όσιος Νίκων είναι και πολιούχος)

Ο Φαλτάκας… μετά των αγίων!!!

Σταθερά… ευσεβής ο Θανάσης Φαλτάκας. Ο γνωστός επιχειρηματίας και αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων διακρίνεται μετά των αγίων πατέρων σε πρόσφατη εορταστική σύναξη της τοπικής μας Εκκλησίας.