Των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης σήμερα

ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης των εν Λέσβω νεομαρτύρων, Ιανουαρίου ιερομάρτυρος, Αλεξάνδρας της βασιλίσσης γιορτάζουν: Ραφαήλ-Ραφαηλία, Νικόλαος, Ειρήνη (όσοι είναι ταγμένοι στους νεοφανείς αγίους).

Του Αγίου Στυλιανού σήμερα

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Στυλιανού του Παφλαγόνος, Αλυπίου του κιονίτου και Νίκωνος του “μετανοείτε”γιορτάζουν: Στέλιος-Στέλλα, Στέργιος-Στεργιανή και το σπανιώτερο Νίκωνας (κύριως στην περιοχή της Σπάρτης της οποίας ο όσιος Νίκων είναι και πολιούχος)