Δήλωση του Απόστολου Παππά

Με αφορμή την κατά τον επιεικέστερο χαρακτηρισμό απρεπή δήλωση του κ.Ρότσιλντ κατά του Έλληνα πρωθυπουργού,που ούτε λίγο ούτε πολύ  τον χαρακτηρίζει ανόητο για την προώθηση της επένδυσης NCH Capital