Η… νοερά προσευχή Μιχαλάκη-Τσιορλίδα!

ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΣΤΕΚΕΝ… Δια την άφθαρτον αγνείαν και σωφροσύνην, την οποίαν κατακτούν φθαρτοί άνθρωποι δια καμάτων και ιδρώτων προσεύχονται οι εξόχως ευσεβείς Χρήστος Μιχαλάκης και Βαγγέλης Τσιορλίδας…