Απαγορευτικό στο επισκεπτήριο στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ενημερώνει, ότι συνεπεία της εξάπλωσης του Κορονοϊού και της επιβεβλημένης ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης, αναστέλλεται, για τις επόμενες 15 ημέρες, το επισκεπτήριο στο ΚΑΑ.

Έκτακτα μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕ ενημερώνει ότι συνεπεία της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και της επιβεβλημένης ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης, εφαρμόζει νέο πρωτόκολλο.