Παραμένει σε λειτουργία το κατάστημα “Κλωτσοτήρας” και στη νέα εποχή

Σαν ιστορική συνέχεια με το χώρο συνεχίζει να λειτουργεί και θα εξακολουθήσει και στη νέα εποχή το κατάστημα “Κλωτσοτήρας”, στο χώρο του παλιού εργοστασίου.